Specialista na zákládání staveb

Společnost GEART CZ, s.r.o. je společnost s dlouhodobě působícím týmem vykazující bohaté zkušenosti v oboru speciálního zakládání staveb.

Mezi významnou část realizovaných prací patří statické zajišťování stavebních jam různými metodami a technologiemi zvolených v závislosti na geologických podmínkách zájmové lokality, dále pak podzemní těsnicí stěny realizované technologií tryskové injektáže a v neposlední řadě hlubinné zakládání objektů pomocí pilot či mikropilot.

Neoddělitelnou součástí každé stavby je bezesporu vyhovující návrh technického řešení, který je náš tým schopen na míru vypracovat vlastní projekční kanceláří.

Výborná znalost problematiky českého i slovenského trhu, individuální přístup ke všem zákazníkům, návrh technického řešení – to jsou hlavní aspekty našeho portfolia, které jsme připraveni splnit.