Referenční stavby

Olomouc ORL

ORL – Kaufland, Olomouc

Statické zajištění a utěsnění stavební jámy pomocí tryskové injektáže

Praha – hlavní nádraží

Statické zajištění stavební jámy mikrozáporovým pažením

Trysková injektáž

VGP Hrádek nad Nisou 2

Opěrná pilotová stěna