Pažení stavebních jam

Zabezpečení stavební jámy záporovým pažením a podchycení objektu sloupy tryskové injektáže Praha, ul. Varšavská

Ve dvorním traktu stávajícího historického objektu bylo nutné provést výstavbu podzemních garáží. Naše společnost provedla zajištění stavební jámy pomocí zápor a dřevěného pažení.Objekt byl podchycen sloupy tryskové injektáže o průměru 800 mm, vyztužené ocelovými trubkami 76/100mm. Sloupy byly prováděny metodou trysk. injektáže R-1. Uvnitř objektu byly nosné stěny podchyceny sloupy o průměru 600 mm, taktéž metodou R-1. Celkově bylo provedeno 65 ks sloupů průměru 800 mm v délce 5 až 6 m a 48 ks sloupů o průměru 600 mm délky 1,5 m prováděných přímo ze suterénu při manipulační výšce 2,0 m.