Trysková injektáž

Trysková injektáž je jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších metod hlubinného zakládání. Tryskovou injektáž lze použít pro zlepšení základových poměrů stávajících objektů, k vytvoření podzemních stěn, pažení stavebních jam (i pod hladinou podzemní vody), pažení výkopů a založení novostaveb v nevhodných geologických podmínkách. Pilíře tryskové injektáže jsou dále využívány jako pažící prvky při ražbě štol a tunelů. Pro svůj nehomogenní povrch je trysková injektáž velmi vhodná pro vytvoření pilot pro přenesení účinků zatížení od konstrukce do únosnějších vrstev podloží.

Pilíř tryskové injektáže se vytváří v zemině maloprofilovou vrtnou soupravou, která je spojena s vysokotlakou pumpou a míchacím centrem. Po provedení maloprofilového vrtu do požadované hloubky, se do trysek ve vrtném nářadí začne pod vysokým tlakem čerpat směs cementu a vody (popř. dalších příměsí) a paprsek této směsi začne narušovat okolní zeminu, se kterou se mísí. Za postupného vytahování vrtného soutyčí dochází k vytvoření pilíře tryskové injektáže v požadované délce a průměru. Pilíř tryskové injektáže lze ještě doplnit o ocelovou výztuž. Průměr pilíře tryskové injektáže se nejčastěji pohybuje od 400 mm do 1500 mm. Ve vhodných geologických podmínkách lze vytvořit pilíř průměru až cca 3000 mm.

Referenční stránka …