Injektáž

Vodní dílo Gabčíkovo

Cementová injektáž podloží plavební komory
Vlivem provozu plavební komory (tz. napouštění a vypouštění komor) dochází ke statickému a dynamickému zatěžování jednotlivých betonových bloků plavební komory. Tyto betonové bloky se dostávají do svislého posunu nad normové hodnoty. Byla porušena těsnost dilatačních spár a vlivem proudění vody došlo k degradaci podloží pod plavebními komorami. Ve štěrkovém podloží byla tato drobná frakce odplavena a tím se zvýšila stlačitelnost. Z těchto důvodů bylo potřebné tuto drobnou frakci doplnit, aby nedocházelo ke svislým posunům a k porušení těsnosti betonových bloků. Celá injektáž byla prováděna a kontrolována systémem Track.

Chemická injektáž
Účelem sanační chemické injektáže dilatačních spár je obnovit funkčnost těsnění. Nefunkčnost těsnění dilatačních spár způsobuje při provozu plavebních komor vyplavování drobných frakcí (štěrků, písků) z podloží a boku plavebních komor.Původní gumové těsnění bylo v určitých místech poškozeno a pomocí dvousložkové polyuretanové pryskyřice byla tato schopnost těsnění dilatačních spár obnovena.