Beranění a vibrování

Technologie beranění a vibroberanění se používá pro vhánění železobetonových pilot nebo ocelových profilů do podloží. Beranění a vibrování jsou bezvýkopové technologie, spočívající v osazení nosných základových, pažicích nebo těsnicích prvků do zeminy buď pomocí nárazových beranidel, nebo vibrátorů.

K přednostem patří malé zatížení okolního prostředí, možnost provedení jednodušších základových konstrukcí i ve složitých základových poměrech a v neposlední řadě možnost jednoduchého odstranění těchto konstrukcí, a to nejen u dočasných pažicích konstrukcí po dokončení výstavby, ale i u trvalých konstrukcí po skončení životnosti stavby.