Injektáž

Injektáž je technologie pro úpravu vlastností skalních hornin, nesoudržných hornin a zemin a pro sanaci různých stavebních konstrukcí. Při injektáži je injekční směs vháněna pod injekčním tlakem do horniny, kde vyplňuje nespojitosti horniny, jako jsou vrstevní spáry, trhliny, pukliny a jiné diskontinuity. U proinjektované horniny se tak zlepšují její parametry jako pevnost v tlaku, modul deformace a snižuje se její propustnost. Injektáže se nejčastěji používají pro vytvoření těsnících clon podloží přehrad a jiných vodních děl, které brání průsakům vody z nádrží. Injektážemi jsou vytvářeny zpevněné a vodotěsné zóny nad tunely a jinými raženými díly, které umožňují zrychlení průběhu ražby a zvyšují jejich bezpečnost. Injektáže se uplatňují při rekonstrukcícha opravách porušeného zdiva historických objektů, kde napomáhají zvýšení celkové tuhosti objektů. Vyrovnávat tak lze např. nestejnoměrné sedání objektů či eliminovat vliv od tunelářských prací na přilehlé zástavbě pomocí kompenzační injektáže.